ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
9.95 €
1 سال
9.95 €
1 سال
9.95 €
1 سال
.es
9.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
.academy
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.agency
22.00 €
1 سال
22.00 €
1 سال
22.00 €
1 سال
.asia
17.50 €
1 سال
17.50 €
1 سال
17.50 €
1 سال
.barcelona
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
.bike
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.biz
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
.cab
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.camera
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.careers
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.cat
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.cc
21.00 €
1 سال
21.00 €
1 سال
21.00 €
1 سال
.center
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.clothing
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.company
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.com.es
3.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
3.00 €
1 سال
.computer
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.contractors
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.construction
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.de
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.diamonds
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.directory
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.domains
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.edu.es
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
.enterprises
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.equipment
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.estate
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.eu
7.50 €
1 سال
7.50 €
1 سال
7.50 €
1 سال
.graphics
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.gob.es
19.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.guru
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.holdings
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
.info
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
.kitchen
29.99 €
1 سال
59.98 €
2 سال
59.98 €
2 سال
.land
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.lighting
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
.limo
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.management
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.mobi
14.00 €
1 سال
14.00 €
1 سال
14.00 €
1 سال
.name
9.95 €
1 سال
9.95 €
1 سال
9.95 €
1 سال
.net
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.nom.es
3.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
3.00 €
1 سال
.org
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.org.es
3.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
3.00 €
1 سال
.photography
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.photos
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
.plumbing
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.recipes
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.singles
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.systems
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
.technology
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.tips
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
.today
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.tel
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.tv
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.uno
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.us
9.95 €
1 سال
9.95 €
1 سال
9.95 €
1 سال
.ventures
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.viajes
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.voyage
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
.ws
8.50 €
1 سال
8.50 €
1 سال
8.50 €
1 سال
.xxx
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
.be
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.co.uk
24.00 €
2 سال
24.00 €
2 سال
24.00 €
2 سال
.pl
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.eus
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
.wine
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.pro
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.vip
19.90 €
1 سال
19.90 €
1 سال
19.90 €
1 سال
.blue
25.90 €
1 سال
25.90 €
1 سال
25.90 €
1 سال
.love
45.10 €
1 سال
45.10 €
1 سال
45.10 €
1 سال
.io
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.works
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.coop
190.00 €
1 سال
190.00 €
1 سال
190.00 €
1 سال
.vc
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.club
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.restaurant
39.00 €
1 سال
39.00 €
1 سال
39.00 €
1 سال
.trade
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution