ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.es
11.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
.academy
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.agency
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.asia
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.barcelona
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
.bike
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.biz
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.cab
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.camera
70.00 €
1 سال
70.00 €
1 سال
70.00 €
1 سال
.careers
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.cat
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.cc
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.center
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.clothing
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.company
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.com.es
5.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
5.00 €
1 سال
.computer
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.contractors
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.construction
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.de
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.diamonds
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.directory
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.domains
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.edu.es
20.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.enterprises
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.equipment
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.estate
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.eu
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.graphics
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.gob.es
19.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.guru
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.holdings
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
.info
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.kitchen
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
.land
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.lighting
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
.limo
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.management
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.mobi
14.00 €
1 سال
14.00 €
1 سال
14.00 €
1 سال
.name
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.net
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.nom.es
5.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
5.00 €
1 سال
.org
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.org.es
5.00 €
1 سال
1.00 €
1 سال
5.00 €
1 سال
.photography
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.photos
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
.plumbing
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
.recipes
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.singles
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.systems
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.technology
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.tips
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
24.99 €
1 سال
.today
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.tel
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.tv
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.uno
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.us
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.ventures
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
.viajes
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.voyage
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
.ws
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.xxx
150.00 €
1 سال
150.00 €
1 سال
150.00 €
1 سال
.be
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.co.uk
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.pl
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
.eus
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
.wine
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
.pro
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.vip
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.blue
25.90 €
1 سال
25.90 €
1 سال
25.90 €
1 سال
.love
45.10 €
1 سال
45.10 €
1 سال
45.10 €
1 سال
.io
70.00 €
1 سال
70.00 €
1 سال
70.00 €
1 سال
.works
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.ch
19.90 €
1 سال
19.90 €
1 سال
19.90 €
1 سال
.coop
400.00 €
1 سال
400.00 €
1 سال
400.00 €
1 سال
.vc
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
.club
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.restaurant
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
.trade
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
.online
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.life
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.group
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.art
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
19.00 €
1 سال
.it
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.consulting
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution